Direct naar de contentDirect naar de footer

Accountants hebben het druk. De gemiddelde werkweek tijdens periodes van piekbelasting voor accountants is weliswaar korter geworden, maar de totale piekdrukteperiode is juist weer langer geworden. Uit het onderzoek ‘Opvattingen over het accountantsberoep 2019-2020’ van beroepsvereniging NBA blijkt ook dat accountants zich vaak opgebrand voelen na piekperiodes. Zorgelijk, want piekdruktes kunnen de nodige gevolgen hebben op gezondheid, productiviteit en werkgeluk. Het bespreekbaar maken en slimmer werken kunnen de oplossingen zijn.

Het gemiddelde ‘fitheidscijfer’ dat accountants zichzelf geven aan het eind van het piekseizoen is 2,83, waarbij het cijfer 1 staat voor opgebrand en een 7 voor energiek. Gevraagd naar de vertrekredenen van accountants die het beroep vaarwel zegden luidde de top-4: betere werk-privébalans, meer flexibiliteit, betere werkomgeving en interessanter werk. Het is dan ook niet verrassend dat het Ministerie van SZW concludeerde in het rapport ‘Resultaten en conclusies accountancy 2019’ dat de psychosociale arbeidsbelasting binnen de sector te hoog is. Piekbelasting zou de belangrijkste oorzaak hiervan zijn.

Benieuwd hoe andere accountantskantoren omgaan met digitalisering?

Wat is werkdruk?

Laten we even teruggaan naar de kern, want wat is werkdruk nou eigenlijk? In de praktijk zijn hier verschillende ideeën over. De één denkt aan een eindeloze to-do lijst terwijl de ander deadlines ervaart als druk. Een hoge werkdruk houdt niet per definitie in dat er sprake is van werkstress, maar zal leiden tot werkstress wanneer er geen balans is tussen taakeisen en energiebronnen op het werk en de werk-privébalans onder druk staat. Werkdruk gaat dus verder dan stapels werk en deadlines. Volgens de bevindingen van ‘Een slimme werkgever kent zijn jonge professionals’, een onderzoek van het Ministerie van SZW, valt de sector accountancy onder de sectoren met een verhoogde kans op werkdruk.

Werkdruk onder accountants

Accountants zouden onder andere het minst tevreden zijn over werk-privébalans. Dit is een factor waar voor accountantskantoren het meeste winst te behalen valt. Vooral de piekdrukteperiode is voor accountants een tijd waarin de werkdruk relatief hoog is. In deze periode is overwerk veel voorkomend en met name jonge professionals voelen extra disbalans in hun werk- en privéleven. Daarnaast speelt ook het feit dat carrière maken in de accountancy hand-in-hand gaat met permanente (bij)scholing vanwege de strenge kwaliteitseisen die aan het beroep worden gesteld. Vooral jonge accountants lijken hoge eisen aan zichzelf te stellen waardoor ze niet altijd goed hun grenzen bewaken.

Gevolgen van hoge werkdruk

Als je te maken hebt met hoge werkdruk in je team of de organisatie kan dat leiden tot stressklachten zoals vermoeidheid en concentratieproblemen. Als hier niets aan gedaan wordt, kan dit uiteindelijk leiden tot overspannenheid, een burn-out of zelfs het verlaten van de organisatie. Naast ziekteverzuim, kan werkdruk ook zorgen voor verminderde prestaties. Het is dus heel belangrijk om hier alert op te zijn. Hoe kan je werkstress tegengaan? En wat kan je doen als er al sprake is van hoge werkdruk?

Voorkomen is beter dan genezen

Om werkdruk te verlagen is het allereerst essentieel om het bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in hoeverre werkdruk op de werkvloer voorkomt en meer bekendheid te geven aan de aanpak hiervan. Vervolgens is het nodig om de oorzaken van werkdruk te achterhalen. Het is namelijk effectiever om de bronnen aan te pakken in plaats van de symptomen te bestrijden. Welke eisen in het werk zijn belastend? En welke hulpbronnen zijn ontoereikend in de werksituatie? Heb je bijvoorbeeld al nagedacht over hoe je slimmer kan werken door te innoveren op technologie en samenwerking? Vaak kom je met een paar kleine aanpassingen al een heel eind.  

Van werkdruk naar werkgeluk

Werkgeluk is belangrijk – ook binnen de accountancy – omdat het samenhangt met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties. Gelukkigere accountants presteren beter, zijn loyaler en minder vaak ziek. Tijdens de piekdrukteperiode lijkt het vanzelfsprekend om harder en meer te gaan werken, maar het tegendeel is waar. Het resultaat hiervan is oververmoeide accountants aan het einde van de rit en daar wordt niemand beter van. Daarom is het tijd om slimmer te werken. Zo houd je werkdruk onder controle en ontstaat er ademruimte in je werkprocessen. Iedereen heeft namelijk profijt van minder stress, tijdsbesparing en een slimme en efficiënte manier van werken.

Wil jij meer werkgeluk creëren en de piekdruktes voorgoed achter je laten? Lees dan de tips & tricks uit ons e-book Nooit meer kwartaalstress. Verander je manier van werken en reken als accountant definitief af met piekdruktes.

Hoe als accountants definitief af te rekenen met piekdrukte