Direct naar de contentDirect naar de footer

Duurzaamheid, ecologie, milieubewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid; bij Yuki is het top-of-mind en een essentieel onderdeel in onze bedrijfsstrategie. We zien een belangrijke positie weggelegd voor bedrijven en accountants om de handen uit de mouwen te steken, de kar te trekken en duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.

Waarom trekken we de duurzame kaart?

Een betere vraag zou zijn: waarom niet? Ten eerste omdat wij geloven dat bedrijven een groot verschil kunnen - en moeten - maken op dit thema. Daarnaast zien we commerciële kansen voor accountantskantoren, en voor onszelf. Yuki wil een een actieve voortrekkersrol op zich nemen met concrete, tastbare doelstellingen in haar beleid rond duurzaamheid. Tegelijkertijd hopen we kantoren te inspireren om deze waarden mee uit te dragen.

Wat is het rendement van deze investering?

Vragen vanuit de ondernemer omtrent duurzaamheid en de daarbij behorende wet- en regelgeving komen steeds frequenter voor - van de accountant wordt verwacht hier advies op te kunnen geven. Dit zal toenemen wanneer de Europese commissie bedrijven verplicht om te gaan rapporteren over, onder meer, de uitstoot en het energieverbruik. Daarnaast is het cruciaal om een gegronde, duurzame verslaggeving te koppelen aan je financiën. Alleen zo trek je de correcte conclusies en vaar je de juiste koers. Yuki is momenteel aan de slag met een het implementeren van software waarmee duurzaamheid gemeten kan worden. Op een later moment meer hierover.

“Yuki wil een een actieve voortrekkersrol op zich nemen met concrete, tastbare doelstellingen in haar beleid rond duurzaamheid.”

Wat is het rendement van deze investering?

Investeren in duurzame ontwikkeling biedt enorm veel voordelen en kansen. Het gaat immers om meer dan milieu en ecologie. Als duurzame onderneming moet je mee in de huidige tijdsgeest en speel je in op de behoeften, wensen en verwachtingen van je klanten. Maatschappelijk relevant blijven, mee zijn met de nieuwe rapportageverplichtingen, resoluut inzetten op diversifiëring en gelijkheid, als bedrijf minder vervuilen door te innoveren op vlak van transport, met je organisatie meer talent weten aantrekken: het zijn maar enkele voorbeelden van het enorme rendement dat er op jou en je onderneming ligt te wachten.

Hoe zijn we met dit project gestart?

We wilden zo doordacht en datagedreven mogelijk starten. Om die reden is ons proces begonnen aan de hand van een nulmeting of base measurement, om te zien waar we als bedrijf staan. Om deze data te genereren en analyseren konden we rekenen op de vakkundigheid van De Duurzame Adviseurs. Deze analyse maakt het mogelijk om gegronde en (ver)heldere(nde) evaluaties uit te voeren op vlak van verschillende duurzaamheids- en CO2-metingen. Het resultaat? Een duidelijk vertrekpunt. En voldoende fundamenten om op verder te bouwen.

Wat zijn onze concrete plannen?

Onze strategie voor de komende jaren bestaat uit drie grote pijlers:

  1. We willen er intern voor zorgen dat Yuki CO2-neutraal wordt. Hoe? Door, onder meer, 2500 bomen aan te planten, groene stroom in te kopen en resoluut in te zetten op duurzaam transport. 
  2. Extern willen we verandering en duurzaamheid stimuleren door onze klanten te ondersteunen en te inspireren in hun duurzame ontwikkelingen. Ken jij de Yuki sustainability award al?
  3. En, ten derde, koploper zijn. Dé pionier op vlak van sustainable accounting.

Yuki is er klaar voor. Klaar voor de verduurzaming, klaar voor de verandering en klaar voor de levensbelangrijke voortrekkersrol om onze klanten, financiële departementen en ondernemers mee te nemen in dit verhaal.

De toekomst begint nu!

Ken jij onze Sustainability Award al?