Direct naar de contentDirect naar de footer

Spookfacturen, CEO fraude en andere security-uitdagingen. Het is meer dan ooit belangrijk om 100% te kunnen vertrouwen op inkomende facturen. Tegelijk zijn deze ook steeds lastiger te herkennen. Wil je het 100% goed doen, dan komt daar veel controlewerk bij kijken, ondanks de hoge mate van automatisering. Automatisering is namelijk niet per definitie waterdicht.

Maar dat is nu juist één van de belangrijkste drijfveren van Yuki; de boekhouding
zo veel mogelijk op een veilige manier automatiseren. Yuki zocht en vond een slimme oplossing voor een complex probleem.

Tokenized facturen of kortweg ‘NFT-facturen’ zijn financiële documenten waarvan een notariële bron is geregistreerd op de blockchain. In de accountancy staan ​​we continu voor uitdagingen die vallen onder validiteit, integriteit, beschikbaarheid en traceerbaarheid. Het hebben van een enkele, gedeelde informatiebron lost deze uitdagingen op.

Door toevoeging van de blockchain technologie Non Fungible Token invoicing (NFT) aan ons boekhoudplatform zijn we er zeker van dat inkomende facturen correct zijn.

Hoe werkt het

Stap 1: De verzender plaatst een factuur in de blockchain.
Deze is niet te veranderen. Facturen die worden verzonden, in het verleden en in de toekomst, zijn altijd digitaal beschikbaar.

Stap 2: De factuur die de klant krijgt, heeft een sleutel in de vorm van een QR code. Dankzij technologie van mintBlue, vanuit Yuki, is de factuur te valideren in de blockchain. De blockchain-technologie die in de boekhoudsoftware is verwerkt, controleert dus automatisch de authenticiteit van bonnen en facturen. Zijn beide facturen identiek, dan vindt automatische verwerking plaats.

Met blockchain bewijs je dat de informatie die wordt verzonden niet is gewijzigd of mee is geknoeid. De ​​permanente, onuitwisbare en onveranderlijke geschiedenis van transacties is dus 100% gegarandeerd.

Niet meer afhankelijk van derde partijen

Blockchain is een altijd beschikbare database die niet afhankelijk is van derde partijen. Er is niet één centrale partij die controle heeft over de informatie. Dat betekent dat:

Je altijd eigenaar blijft van je eigen data;
Gebruikers er vanuit kunnen gaan dat de informatie juist is en blijft;
Als de oorspronkelijk afzender niet meer bestaat, heb je via de cloud altijd toegang tot je facturen, zonder lock-in of privacy zorgen bij een vaste partij. De afhankelijkheid van derde partijen is geen potentiële zwakke plek meer. Zo kan een leverancier in de verwerkingsketen gehackt worden, failliet gaan, prijzen sterk verhogen of de dienstverlening beëindigen. En overheden kunnen regels voor standaardisatie van factuurverwerking wijzigen waardoor de automatische verwerking stokt.

Wat betekent dit nu voor de toekomst van boekhouden?

Zodra herkenning en correctheid altijd 100% én als een factuur is gevalideerd, kunnen we naast dit automatisch verwerken zelfs de factuur automatisch betalen. De software kan dan bijvoorbeeld rekening houden met het beste betaalmoment voor een optimale cashflow. De mogelijkheden die dat met zich meebrengt zijn eindeloos.

Maar, voordat blockchain echt een rol van betekenis kan spelen in een veilige factuurverwerking, zijn er meer softwareleveranciers nodig die NFT invoicing technologie inbouwen in hun facturatie software.

Wil je nog meer weten of met ons in gesprek over NFT en Yuki?