Direct naar de contentDirect naar de footer

Een managementrapport met impact opstellen? Als financieel professional weet je dat een goede managementrapportage noodzakelijk is voor het succesvol besturen van je onderneming. Er hangt dus veel van af. Maar hoe pak je dat aan? Wat is de inhoud van zo’n managementrapportage? Deze tips en checklist brengen je al een heel eind. Met de juiste software kom je nóg een stap verder.

Wat is een management­rapportage?

Een managementrapportage is een document waarmee je als financieel professional de prestaties van je bedrijf weergeeft en analyseert. Met dit rapport krijgen managers en andere stakeholders meer inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf en ontdekken ze verbeterpunten. Kortom, op basis van deze inzichten neem jij of één van je collega’s gericht besluiten om het bedrijf efficiënt te runnen.

De samenstelling van zo’n managementrapportage varieert naargelang de doelstellingen van het bedrijf en de specifieke informatie die hierbij aansluit.

Zo kan een managementrapportage een financieel overzicht, zoals gegevens over inkomsten en uitgaves, balans- en resultatenrekeningen bevatten of een vergelijking met de concurrentie. Daarnaast kan de managementrapportage informatie geven over operationele prestaties, zoals productie- en verkoopcijfers, klanttevredenheid, of productiviteit.

Wat staat er in een periodieke rapportage?

Een periodieke (management)rapportage bevat informatie over de prestaties van een bedrijf over een specifieke periode, zoals een maand, kwartaal of jaar. Hierin staan meestal de volgende onderdelen:

Checklist voor een managementrapport met impact

De snelste weg om een managementrapport op te stellen? Volg deze acht stappen:

  1. Bepaal de doelstellingen van de rapportage. Wat moet de rapportage in gang zetten en welke informatie is hiervoor nodig?
  2. Verzamel de data, dat wil zeggen, de benodigde gegevens en informatie voor de rapportage. Denk aan financiële gegevens, operationele prestaties, klanttevredenheid enzovoort.
  3. Analyseer de data en zoek naar trends, patronen en afwijkingen.
  4. Maak een opzet van de rapportage, met inbegrip van de hoofdstukken en onderwerpen die behandeld moeten worden.
  5. Schrijf de rapportage in heldere en begrijpelijke taal. Gebruik grafieken en tabellen om gegevens visueel te presenteren.
  6. Beoordeel de rapportage op inhoud, logica en presentatie. Zorg ervoor dat de rapportage aansluit bij de doelstellingen en dat de gegevens correct en actueel zijn.
  7. Deel de rapportage met relevante personen, zoals de directie, managers, medewerkers en stakeholders.
  8. Maak een actieplan op basis van de conclusies uit de rapportage.

Rol van de financieel professional

Als financieel professional zorg je voor de juiste financiële gegevens en informatie. Dat is de basis. Vervolgens analyseer en interpreteer je deze en stel je budgetten en prognoses op. Al deze gegevens giet je in een advies voor het management van de organisatie.

Doordat je nauw samenwerkt met andere afdelingen kun je snel verbanden leggen en heb je een helicopterview op de prestaties van je bedrijf. Kortom, jouw rapport dient als kompas voor het nemen van de juiste beslissingen.

Managementrapportages maken met Yuki

Belangrijkste voorwaarden voor impactvolle managementrapportages? Ze moeten volledig, actueel en juist zijn. Vergissen is menselijk, maar wel rampzalig voor het nemen van de juiste beslissingen. Laat je managementrapportages daarom maken door financiële software. Door Yuki bijvoorbeeld.

Want Yuki staat voor adequate en actuele informatie. De basis voor data-driven werken. Dankzij de hoge mate van automatisering die je kan bereiken met Yuki verzamel je snel gegevens en voorkom je fouten. Vervolgens maak je uitgebreide analyses in de analytische omgeving. Gebruik de open API om andere databronnen te koppelen en/of een rapportagetool voor aantrekkelijke visuele weergaven van je managementrapportages.

Ontdek wat Yuki voor jou als financieel verantwoordelijke kan betekenen