Direct naar de contentDirect naar de footer

Pro-actief verduurzamen

Duurzaamheid is wellicht de grootste maatschappelijke en economische uitdaging waar bedrijven en particulieren in toenemende mate mee te maken hebben. Overheden stellen steeds strengere eisen aan duurzaam ondernemen en ondernemers zullen er niet aan ontkomen om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast biedt het inzetten op duurzaamheid kansen voor bedrijven. Ruim 75% van alle consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor milieu, samenleving en mens. En dat is niet alleen aantrekkelijk voor (nieuwe) klanten maar ook voor het aantrekken en behouden van personeel.

Yuki wil een een actieve voortrekkersrol op zich nemen met concrete, tastbare doelstellingen in haar beleid rond duurzaamheid. Tegelijkertijd hopen we kantoren te inspireren om deze waarden mee uit te dragen.

“Ruim 75% van alle consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor milieu, samenleving en mens.”

Duurzaamheidsrapportageplicht

Op 5 januari 2023 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn verplicht Europese bedrijven om transparant te zijn over de impact van hun werkzaamheden op milieu en maatschappij. Vanaf 2024 geldt de duurzaamheidsrapportageplicht voor grotere bedrijven. De verplichting voor het MKB volgt in de jaren daarna. Echter zullen grote bedrijven hun toeleveringsketen al eerder om inzicht vragen, waardoor ook kleinere bedrijven al snel moeten gaan rapporteren.  

Yuki’s duurzaamheidsstrategie

Yuki’s strategie bestaat uit drie pijlers:

  1. Intern ervoor zorgen dat Yuki CO2-neutraal is door onder andere bomen aan te planten, groene stroom in te kopen en in te zetten op duurzaam transport.
  2. Extern duurzaamheid te stimuleren bij Yuki kantoren door hen te ondersteunen met duurzame ontwikkelingen.
  3. Een vooruitstrevende pionier zijn op vlak van duurzaam boekhouden. En met die reden introduceert Yuki de Duurzaamheidsmonitor.

De Duurzaamheidsmonitor

Als ondernemer beschik je over een goudmijn aan data die inzicht kunnen bieden in de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf. Maar waar staat die data? Hoe reken je het om? En hoe maak je die data concreet en begrijpbaar? Met de Duurzaamheidsmonitor van Yuki krijgen ondernemers inzicht in een indicatie van hun CO2-voetafdruk op basis van financiële data.

De Duurzaamheidsmonitor maakt gebruik van financiële gegevens uit verschillende grootboekrekeningen. Denk hierbij aan gas, water en elektra, brandstof, reiskosten en kantoorbenodigdheden. De berekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd door SmartTrackers, een Nederlands zusterbedrijf binnen de Visma-groep, gespecialiseerd in het doorrekenen van duurzaamheidsprogramma’s zodat ondernemers effectief kunnen sturen op verbetering. De data wordt 100% anoniem en veilig met SmartTrackers gedeeld. SmartTrackers levert vervolgens een geschatte CO2-uitstoot, berekend op basis van actuele en historische gegevens. Yuki maakt hier vervolgens een visuele rapportage van in de Duurzaamheidsmonitor.

Krijg inzicht in de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf via de Duurzaamheidsmonitor

De toekomst

Met de Duurzaamheidsmonitor heeft Yuki als eerste boekhoudsoftware voor het MKB de stap richting duurzaam boekhouden gezet. De monitor vormt een mooie basis om de eerste belangrijke inzichten rondom duurzaamheid in kaart te brengen. De komende tijd wordt deze nieuwe functionaliteit verder geoptimaliseerd en uitgebreid. 

Duurzaamheidsmonitor

Op basis van financiële data inzicht in de CO2-voetafdruk van een bedrijf? Yuki is de eerste boekhoudsoftware die dit automatisch inzichtelijk maakt met de Duurzaamheidsmonitor.

Benieuwd naar Yuki in de praktijk?