Direct naar de contentDirect naar de footer

Laten we alvast met deze geruststelling starten: een accountant leert Yuki automatiseren - niet andersom. Onze Yuki-software moet voortdurend door de accountant getraind en gecontroleerd worden. Hoe meer input het te verwerken krijgt, hoe slimmer de software wordt en… hoe meer vruchten de accountant ervan plukt! Kortom, is AI slimmer dan wij? Absoluut niet. Maar dat neemt niet weg dat het wél enorm veel efficiëntie, tijdwinst én groeikansen biedt aan accountants en accountantskantoren! In deze blog onderzoeken we de impact van artificiële intelligentie en belichten we hoe onze software gebruik maakt van AI.

Wat is het verschil tussen AI en machine learning?

Beide termen worden geregeld door elkaar gebruikt, maar er is een wezenlijk verschil. Waar AI staat voor de technologie die een machine in staat stelt om menselijke handelingen te doen, is machine learning eerder een specifieke vorm van artificiële intelligentie. Machine learning stelt softwaretoepassingen in staat om resultaten zélf te gaan voorspellen, terwijl artificiële intelligentie, waar onze Yuki-software gebruik van maakt, via duidelijke, voorgeprogrammeerde regels te allen tijde de controle behoudt. Dit lijkt misschien een klein verschil, maar is echter allesbepalend voor een veilige, gecontroleerde automatisering, waarbij de accountant voortdurend in control blijft.

Hoe jouw werk verandert door AI

De komst van AI in boekhouding heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen en vele voordelen, met minimale fouten en menselijke inmenging. AI automatiseert repetitieve taken, verbetert de nauwkeurigheid door van fouten te leren, en verhoogt de efficiëntie door tijdrovende processen te versnellen of uit handen te nemen. Dit geeft accountants meer tijd voor strategische en complexe taken. 

AI binnen boekhouding helpt professionals bij het aanpakken van groeiende concurrentie en stimuleert kostenbesparingen. Om deze reden is het automatiseren van jouw boekhouding topprioriteit.

Hoe werkt AI in Yuki’s boekhouding?

Artificiële intelligentie werkt op basis van patroonherkenning en eenduidige als-dan regels: als je X leest, dan moet je Y doen. Simpel, helder en straightforward. De software legt vervolgens automatisch de juiste links. Deze patroonherkenning gebeurt in onze Yuki-software op basis van OCR, oftewel Optical Character Recognition. Deze OCR scant een factuur van A tot Z en zet deze afbeelding automatisch om naar tekst. De IDR (Intelligent Document Recognition) gaat daarna aan de slag met deze informatie. Het zet de juiste bedragen in de correcte btw-vakken en zet tekst om naar velden in het boekingsscherm.

“Machine learning stelt softwaretoepassingen in staat om resultaten te voorspellen, terwijl artificiële intelligentie, waar onze Yuki-software van gebruik maakt, via duidelijke, voorgeprogrammeerde regels te allen tijde de controle behoudt.”

Is automatisering via AI veilig?

Yuki stelt accountants in staat om repetitieve processen automatisch te laten uitvoeren, maar biedt constant voldoende controlemogelijkheden. Zo minimaliseert een gebruiksvriendelijk en performant controlescherm de foutenmarge en stelt het de accountant in staat om snel en doelgericht in te grijpen. Via deze controle kan je de software trainen en optimaliseren. Pas vanaf het moment dat 50% van de facturen van een bepaalde leverancier volledig juist worden herkend, zal onze Yuki-software de volgende factuur automatisch behandelen. Zo kan je als accountant op beide oren slapen, wetende dat er geen fouten in je boekhouding sluipen. 

Hoe verloopt de automatisering in Yuki? 

Je moet er als accountant voor zorgen dat de standaardregels in Yuki op de juiste wijze zijn ingesteld, zodat de software zichzelf geen foutief gedrag aanleert. Het is dan ook cruciaal om bij de start van een nieuw dossier heel nauwgezet te werk te gaan en je database grondig op te schonen. Dit bevordert Yuki’s automatisering aanzienlijk. Elke keer wanneer Yuki een afwijking op die regels tegenkomt, zal de software het document tegenhouden door het sterk doorgedreven, ingebouwde controlesysteem. Als accountant krijg je hier een duidelijke melding van. Bovendien is de structuur van Yuki zo opgebouwd dat de automatiseringsgraad - bij correct gebruik van de software - exponentieel stijgt. 

Welke rol speelt de overheid op vlak van automatisering?

Hoewel veel bedrijven en accountantskantoren digitalisering omarmen, blijft overheidssteun cruciaal. Alleen met een sterke digitale visie kunnen grootschalige veranderingen plaatsvinden. Het is essentieel dat de overheid tegemoetkomt aan de behoeften van de accountancysector en ondernemers door digitalisatie, automatisering en AI te bevorderen. Hier zijn vijf mogelijke initiatieven:

  • Maak IT verplicht in het secundair onderwijs voor technologische basisvaardigheden.
  • Integreer casestudies rondom automatisering in het fiscale onderwijs en laat studenten kennismaken met alle mogelijke softwarepakketten, niet alleen traditionele.
  • Steun bedrijven en accountantskantoren die digitalisering omarmen met subsidies.
  • Begeleid zelfstandige ondernemers om digitaal bekwaam te worden.
  • Ondersteun initiatieven zoals Peppol, UBL of XML-facturen voor uniforme elektronische processen.

Geef automatisering prioriteit

Het automatiseren van de boekhouding is tegenwoordig voor veel accountantskantoren prioriteit. Door de komst van AI en geavanceerde technologieën is het van groot belang om de concurrentie voor te blijven en de efficiëntie te verhogen. Niet alleen zorgt een geautomatiseerde boekhouding voor een vermindering van handmatig werk, het stelt de accountant in staat zich te richten op strategische advisering en het geeft een real-time inzicht in de boekhouding. 

De eerste stap naar digitalisering is het uitzoeken in welke fase van digitalisering jouw accountantskantoor zich bevindt en welke stappen je vervolgens kunt nemen. Zo zorg je dat je nu én in de toekomst je klanten nog beter van dienst kan zijn.

Ben je klaar voor de digitale transformatie van jouw accountantskantoor?