Direct naar de contentDirect naar de footer

Organisaties voeren voortdurend veranderingen door: nieuwe systemen, andere bedrijfscultuur, digitale transformatie, dynamische werkprofielen, fusies…Toch is parallel werken aan verschillende veranderingen verre van evident. In deze checklist zetten we je alvast op het goede spoor. Download de checklist in pdf. 

  1. Informeer je medewerkers over de verandering. Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Wie wil je bereiken? Richt de boodschap zich tot de hele organisatie, bepaalde teams of tot enkele personen? Hoe stem je de boodschap af op dit doelpubliek? Wie brengt de boodschap best over? 
  2. Vertel waarom je iets verandert aan de huidige situatie. Mensen zullen pas zelf veranderen als ze ook echt begrijpen waarom er iets ‘moet’ veranderen en waarom nu. Breng een overtuigend verhaal, zodat mensen begrip tonen voor de gewenste situatie. 
  3. Zorg dat je medewerkers voelen wat er van hen verwacht wordt. Welke impact heeft de verandering op de job en op teamniveau? Spreek duidelijke taal naar je medewerker en luister ook naar hun (emotionele) reactie. 
  4. Hoe creëer je betrokken medewerkers? Mensen die hun emoties en gevoelens delen, maken vaak duidelijk welke persoonlijke behoeftes en sociale noden écht belangrijk zijn voor hen. Als veranderingen belangrijke drijfveren bedreigen, groeit de weerstand. Zet hun sterktes in. 
  5. Laat mensen een nieuwe manier van werken uitproberen. Als verandering puur theoretisch blijft, zijn we minder snel geneigd om het uit te proberen. Geef training om te experimenteren met de nieuwe werkmethode en geef zo meer zelfvertrouwen aan medewerkers. 
  6. Begeleid mensen om bekwaam te worden. Coaching-on-the-job: het vraagt direct leadership dat gericht is op het ontwikkelen van de medewerker. Geef het goede voorbeeld, pas het samen toe en laat hem/haar op gepaste wijze los. 
  7. Ondersteun je medewerkers om nieuwe routines in te bouwen. Ook al heb je de nieuwe werkwijze met bijhorende tools goed onder de knie, toch is het niet vanzelfsprekend dat je alles ook elke dag kan toepassen. Behoed medewerkers om te vervallen in oude routines. 
  8. Maak van je medewerkers ambassadeurs. Moedig anderen actief aan om de verandering toe te passen in hun dagelijks leven zodat ze het intern en extern promoten. Mond-tot-mondreclame werkt nog altijd het beste, ook tussen collega’s.

Op zoek naar meer tools?

Nog verder op zoek naar handige tools om medewerkers te begeleiden in verandering? Download ons E-book en creeër betrokken medewerkers!