Direct naar de contentDirect naar de footer

Duurzaamheid: wat is jouw rol als kantoor of bedrijf?

Accountants en financieel verantwoordelijken hebben, als trusted advisors, een duidelijke pioniersrol. Issues en vragen omtrent duurzaamheid, duurzaam ondernemen en ecologische regelgeving komen steeds frequenter voor - en jij wordt verwacht om daar een antwoord op te kunnen bieden. Dit zal nog versterkt worden wanneer de Europese commissie bedrijven verplicht om te gaan rapporteren over, onder meer, de uitstoot en het energieverbruik. Daarnaast is het cruciaal om een gegronde, duurzame verslaggeving te koppelen aan je financiële. Alleen zo trek je de correcte conclusies en vaar je de juiste koers. 

Issues en vragen omtrent duurzaamheid, sustainability, duurzaam ondernemen en ecologische regelgeving komen steeds frequenter voor - en jij wordt verwacht om daar een antwoord op te kunnen bieden.

Yuki’s strategie op vlak van duurzaamheid

Yuki’s strategie bestaat uit drie pijlers:

  1. Intern: we willen er intern voor zorgen dat Yuki CO2-neutraal wordt door, onder meer, 2500 bomen aan te planten, groene stroom in te kopen en resoluut in te zetten op duurzaam transport.
  2. Extern: we willen extern volop change en duurzaamheid stimuleren, door onze partners te ondersteunen en begeleiden in hun duurzame ontwikkelingen en hun inzet op vlak van sustainability.
  3. Core: we willen als vooruitstrevende thought leader een pioniersrol opnemen op vlak van duurzaamheid, met de introductie van Yuki's 'Duurzaamheidsmonitor' als innovatieve stap voorwaarts.

Onze Duurzaamheidsmonitor onder de loep

Duurzaamheid meetbaar maken: daar gaan we voor. Momenteel is Yuki immers hard aan het werk om, samen met zusterbedrijf SmartTrackers, onze Duurzaamheidsmonitor te installeren en implementeren in onze software om duurzaam boekhouden en duurzaam ondernemen mogelijk te maken. Meten is weten, toch? Via deze feature zouden we niet alleen de afzonderlijke CO2-bronnen van onze partners in kaart kunnen brengen, maar ook de totale hoeveelheid CO2. Op die manier vormt de duurzaamheidsmonitor een leerrijke bron van informatie om maandelijkse, vergelijkende analyses uit te voeren - én om met de CO2-uitstoot van je kantoor of organisatie aan de slag te gaan. 

Meer weten over onze software?