Direct naar de contentDirect naar de footer

De duurzaamheidstransitie? Die vormt momenteel een van de grootste maatschappelijke en economische uitdagingen in West-Europa. Overheden stellen immers steeds strengere eisen aan bedrijven om duurzaam ondernemen te omarmen. Het resultaat? Organisaties moeten zich drastisch - en spoedig - herbronnen om duurzaamheid in de bedrijfsvoering te integreren. En jij, als accountant? Wel, jij hebt in dit verhaal een cruciale en mooie rol te spelen! 

De urgentie wordt groter

Het mag duidelijk zijn: de urgentie van deze duurzaamheidstransitie is gigantisch en duurzaam ondernemen vormt een hot topic. Dit komt in de eerste plaats door enkele maatregelen vanuit de overheid, die het terugdringen van de CO2-uitstoot als cruciaal beleidsthema beschouwt. Zo moet de emissie van dit broeikasgas vanaf 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Bovendien heeft België zich in de Europese ambitie ingeschreven om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zou dan helemaal geen CO2-uitstoot meer mogen plaatsvinden. Met als gevolg? Bedrijven, groot én klein, zullen een CO2-reductiestrategie moeten uitstippelen om tegemoet te komen aan deze overheidseisen. 

De eisen worden strenger

De overheid stelt steeds meer én strengere eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de CSRD-richtlijn van de EU. Deze richtlijn is in eerste instantie nog gericht op de grotere (kmo-)bedrijven, maar ook kleinere ondernemingen zullen snel moeten schakelen. Naast de meer opgelegde duurzaamheid vanuit de overheid, groeit er bij verschillende ondernemers ook zélf een sterke, proactieve verduurzaming. Vaak wordt dit ingegeven door ideologische en/of economische factoren. Jij als accountant? Jij zult een antwoord moeten kunnen bieden op de toenemende vraag naar expertise, adviesverlening en duidelijkheid tijdens deze duurzaamheidsontwikkeling 

De overheid stelt steeds meer én strengere eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen.

De verduurzaming wordt proactiever

Naast de afgedwongen duurzaamheid van bovenaf via diverse wet- en regelgevingen, valt er ook een duidelijke trend te detecteren op vlak van proactieve verduurzaming. Ondernemers trekken zelf aan de kar en plaatsen duurzaam ondernemen met stip op hun bedrijfsagenda. Dit komt, ten eerste, omdat klanten er steeds bewuster om vragen. Ondernemers zullen moeten schakelen om aan deze wensen en noden tegemoet te komen. Doen ze dit niet? Dan verliezen ze cliënteel aan de concurrentie. Een andere motivatie om als ondernemer proactief te verduurzamen, zijn de pittig uit de hand lopende energiekosten. Investeren in zonnepanelen of een warmtepomp wordt dan al snel financieel aantrekkelijk. 

De rol van de accountant wijzigt

Zet het al maar in je agenda: de accountant zal de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met duurzaamheidsvraagstukken. En ondernemers die duurzaam willen ondernemen hebben expertise, sturing en advies nodig. Van wie? Van jou! Jij als accountant zal geregeld het verzoek krijgen om de klant te ondersteunen met berekeningen, prognoses, inzichten … om deze duurzaamheidstransitie mogelijk te maken. Ook kan een accountant helpen bij het vrijmaken van investeringsmiddelen voor duurzame investeringen of help je je klanten bij eventuele subsidieaanvragen. Kortom, wees er maar zeker van: binnen de accountancysector gaat de vraag naar begeleiding op het gebied van de financiële kant van duurzame vraagstukken sterk toenemen.

Binnen de accountancysector gaat de vraag naar begeleiding op het gebied van de financiële kant van duurzame vraagstukken sterk toenemen.

Je merkt het meteen: accountants hebben een erg mooie én belangrijke rol te spelen als adviseur en begeleider om duurzaam ondernemen en duurzaamheidstransities mogelijk te maken. Ben je benieuwd naar hoe jij als accountant het verschil kan maken op vlak van duurzaamheid? Download dan zeker ons e-book ‘Accountancytrends 2023'. Daarin lees je alles over hoe je als accountant slim inspeelt op de duurzaamheidstransitie en veranderingen binnen de accountancysector, leggen we een aantal concrete tips bloot om je klanten hierin te adviseren en sturen én krijg je een duidelijke inkijk in de overige trends en ontwikkelingen van 2023! Veel leesplezier!