Direct naar de contentDirect naar de footer

Begin 2023 gaven we bij Yuki een onderzoeksbureau de opdracht om bij meerdere financieel verantwoordelijken van bedrijven te polsen hoe zij de rol van hun afdeling de komende 5 jaar zien evolueren. Dit leverde uiterst boeiende inzichten op over welke rollen onmisbaar blijven, bij welke functies de grootste tijdswinst te behalen valt en hoe datavolwassenheid voor elk bedrijf alsmaar belangrijker wordt. Zoveel is zeker: je rol als financieel expert evolueert steeds meer naar die van businesspartner. Hieronder vind je alvast een beknopt overzicht van alle bevindingen van ons onderzoek. Wil je liever meteen het volledige onderzoek lezen? Dat kan hier.

Van financieel expert naar businesspartner

Sommige taken binnen een boekhoudafdeling zijn eerder reactief, andere proactief. Vooral deze laatsten creëren waarde, door het advies dat erbij komt kijken. En dat wordt steeds belangrijker. Wist je dat nu al 45% van de financiële afdelingen zichzelf als business partner beschouwt? En dat 23% verwacht om dat mettertijd ook te worden?

Waar valt de grootste tijdswinst te boeken?

Respondenten verwachten dat ze vooral bij het verwerken van financiële transacties de grootste tijdswinst kunnen boeken. Nu neemt deze activiteit nog zo’n 27% van de tijd in beslag? Het ziet er echter naar uit dat dit straks teruggebracht kan worden tot zo’n 10%. De vrijgekomen tijd kan dan efficiënter ingezet worden voor advies en besluitvorming. 41% van de ondervraagden is dan ook van mening dat de eigen functie meer en meer zal verschuiven naar die van businesspartner.

Ook al zijn ze het eens over de algemene tendens, toch valt het grote verschil in het verwachtingspatroon tussen de verschillende generaties op. Hoe jonger de betrokkene, hoe ingrijpender hij of zij deze evolutie inschat. Benieuwd in welke mate de verwachtingen verschillen per leeftijdsgroep? Lees er alles over in het artikel ‘Hoe zien financiële afdelingen hun rol over 5 jaar? Van financieel expert tot businesspartner in cijfers & feiten.

Als business partner wil je binnen je adviserende rol uiteraard een zo compleet en overzichtelijk mogelijke toegang tot de bedrijfsdata. De mate van datavolwassenheid van je bedrijf is daarbij allesbepalend.

Datavolwassenheid is key

Als business partner wil je binnen je adviserende rol uiteraard een zo compleet en overzichtelijk mogelijke toegang tot de bedrijfsdata. De mate van datavolwassenheid van je bedrijf is daarbij allesbepalend. Deze wordt bepaald door de manier waarop je als bedrijf je data integreert. We onderscheiden 4 niveaus van integratie:

  • Gefragmenteerde opslag
  • Geconnecteerde opslag
  • Geïntegreerde opslag
  • Geavanceerde opslag

43% van de ondervraagden geeft aan dat de data van hun bedrijf momenteel geconnecteerd zijn. Bij 31% zijn deze nu al geïntegreerd opgeslagen. In de toekomst verwacht 42% een evolutie waarbij geïntegreerd zal worden omgegaan met data en analytics. 

De overgrote meerderheid is van mening dat het eigen bedrijf over betrouwbare data beschikt en een duidelijke datastrategie hanteert. Wel durft het nogal eens te haperen bij het ontsluiten van deze data! Zo verklaart slechts 58% dat dit in het eigen bedrijf vlot verloopt.

Wat kan beter?

We peilden ook naar de belangrijkste obstakels die financiële afdelingen op hun pad vinden. De belangrijkste struikelblokken zijn:

  • De complexiteit van de bedrijfsorganisatie (26%)
  • De druk door besparingen (25%)
  • De juiste mensen aanwerven (24%)

Daarnaast zijn er twee uitdagingen die opvallend verschillen per land:

  • Het vereiste mandaat in het besluitvormingsproces (NL: 32% - VL: 6%)
  • Een gebrek aan skills (NL: 13% - VL: 26%)

Wil je meer weten over hoe onze ondervraagden de impact van technologie en regelgeving op financiële afdelingen zien evolueren in de komende 5 jaar? En wil je leren hoe je kunt uitgroeien tot een volwaardige business partner met een meetbare meerwaarde voor je bedrijf? Download dan snel het diepgaande onderzoek en… laat je inspireren om actie te ondernemen!

Download het volledige research en blijf volledig up-to-date