Direct naar de contentDirect naar de footer

Je kunt er niet langer omheen: sustainability, duurzaamheid, ecologie, milieubewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn trending topics. En bij Yuki begrijpen we volledig waarom. Verandering is immers noodzakelijk en onvermijdelijk. We zien een enorm belangrijke positie weggelegd voor bedrijven en accountants om de handen duchtig uit de mouwen te steken, vooraan mee aan de kar te gaan trekken en klimaatverandering, ongelijkheid en resource shortages op de agenda te plaatsen. Met stip, als het even kan! Kortom, Yuki is klaar om van sustainability een kernbegrip te maken in haar strategie. En deze blog neemt je alvast mee in dat nieuwe hoofdstuk. 

Waarom trekken we de duurzame kaart?

Een betere vraag zou zijn: waarom niét? The world needs action - en wij geloven rotsvast dat bedrijven een enorm steentje kunnen - en moeten! - bijdragen. Daarnaast zien we ook heel wat business opportunities voor zowel accountants als onszelf. Yuki durft dan ook een actieve voortrekkersrol op te nemen, linkt concrete, tastbare doelstellingen aan haar beleid rond sustainability en wil tegelijkertijd haar partners inspireren om deze waarden mee uit te dragen. We zitten er allemaal in, hebben elks onze rol om te spelen en kunnen er samen de vruchten van plukken: ben jij al klaar om mee te investeren in duurzame ontwikkeling?

The world needs action - en wij geloven rotsvast dat bedrijven een enorm steentje kunnen - en moeten! - bijdragen.

Hoe linkt duurzaamheid met accountancy?

Jij, als trusted advisor, neemt een duidelijke pioniersrol op die resoneert bij je ondernemers. Issues en vragen omtrent duurzaamheid en ecologische regelgeving komen steeds frequenter voor - en jij wordt verwacht daar een antwoord op te kunnen bieden. Dit zal zelfs nog versterkt worden wanneer de Europese commissie bedrijven verplicht om te gaan rapporteren over, onder meer, de uitstoot en het energieverbruik. Daarnaast is het cruciaal om een gegronde, duurzame verslaggeving te koppelen aan je financiële. Alleen zo trek je de correcte conclusies en vaar je de juiste koers. Yuki is dan ook volop aan het werk om dit duurzame luik in onze software op te nemen. Maar later meer daarover!

Wat is het rendement van deze investering?

Investeren in duurzame ontwikkeling biedt enorm veel voordelen en opportuniteiten. Het gaat immers om meer dan milieu en ecologie. Als duurzame onderneming kom je tegemoet aan de huidige tijdsgeest en speel je in op de behoeften, wensen en verwachtingen van je doelgroep. Maatschappelijk relevant blijven, mee zijn met de nieuwe rapportageverplichtingen, resoluut inzetten op diversifiëring en gelijkheid, als bedrijf minder vervuilen door te innoveren op vlak van transport, met je organisatie meer talent weten aantrekken: het zijn maar enkele voorbeelden van het gigantische rendement dat er op jou en je onderneming ligt te wachten.

Issues en vragen omtrent duurzaamheid en ecologische regelgeving komen steeds frequenter voor - en jij wordt verwacht daar een antwoord op te kunnen bieden.

Hoe zijn we met dit project gestart?

We wilden zo doordacht en datagedreven mogelijk starten. Om die reden is ons proces begonnen aan de hand van een nulmeting of base measurement, om te zien waar we als bedrijf staan. Meten is weten, toch? Om deze data te genereren en analyseren konden we vakkundig rekenen op De Duurzame Adviseurs. Deze analyse maakt het mogelijk om gegronde en (ver)heldere(nde) evaluaties uit te voeren op vlak van verschillende duurzaamheids- en CO2-metingen. Het resultaat? Een duidelijk vertrekpunt. En voldoende fundamenten om op verder te bouwen, dus…

Wat zijn onze concrete plannen?

Onze strategie voor de komende jaren bestaat uit drie grote pijlers. Zo willen we er intern voor zorgen dat Visma I yuki CO2-neutraal wordt. Hoe? Door, onder meer, 2500 bomen aan te planten, groene stroom in te kopen en resoluut in te zetten op duurzaam transport. Extern willen we volop change en duurzaamheid stimuleren, door onze partners te ondersteunen en inspireren in hun duurzame ontwikkelingen. Hallo, Sustainability Award?! En, ten derde, onze core business? Wel, dat is eigenlijk onze business as usual: de koploper zijn. De voortrekker. De pionier op vlak van sustainability accounting. Want zeg nu zelf: da’s the Yuki way, toch? 

Je merkt het meteen: Visma I yuki is er klaar voor. Hélemaal. Klaar voor de verduurzaming, klaar voor de verandering en klaar voor de levensbelangrijke voortrekkersrol om onze partners, financiële departementen en ondernemers mee te nemen in dit verhaal. We geloven immers volop in thought leadership - and we lead by example. De fundamenten werden geanalyseerd, de krijtlijnen uitgezet en de neuzen regelrecht gericht naar de toekomst: ben jij er net zo klaar voor als wij? Awel, daar twijfelen we geen seconde aan. 

The future starts now, dus… let’s do this together!

Wil je graag meer weten over onze Sustainability Award?

Gelijk heb je! Krijg alvast een verhelderend voorsmaakje via deze blog!