Direct naar de contentDirect naar de footer

Is jouw financiële afdeling enkel gefocust op cijfers en rapportages? Of denkt ze ook actief mee na over strategische beslissingen? Een toekomstbestendige financiële afdeling vervult verschillende functies voor je bedrijf: van een piekfijne boekhouding onderhouden tot het management ondersteunen en zorgen dat het bedrijf de juiste koers aanhoudt. Meer nog: de financiële afdeling verandert meer en meer in een businesspartner die de organisatie uitdaagt en vooruit stuwt. Is jouw financiële afdeling daar klaar voor?

De verschillende rollen voor de financiële afdeling

De financiële afdeling vervult verschillende functies binnen je bedrijf. In een vlot werkende financiële afdeling onderscheidt je 4 sleutelposities, die elk op een andere manier hun bijdrage leveren: de scorekeeper, de caretaker, de businesspartner en de commentator. We lichten de vier rollen voor je uit.

De scorekeeper zorgt voor procesefficiëntie

De scorekeeper is degene die de boekhouding piekfijn in orde houdt. Hij of zij verbetert de processen door ze te automatiseren of efficiënter te maken en zorgt zo voor snelle en nauwkeurige financiële rapportages. Daarnaast verzamelt de scorekeeper de nodige data voor de strategische profielen in het bedrijf. De scorekeeper wordt gezien als de persoon die zorgt voor ‘hygiëne’ binnen de organisatie.

De caretaker houdt alles op orde

De caretaker is het zorgende type binnen de financiële afdeling. Hij of zij is een krak in besturen en controleren en staat in voor de compliance: de caretaker kijkt er streng op toe dat iedereen de afspraken, wet- en regelgeving naleeft. Zo zorgt de caretaker ervoor dat de financiële afdeling - en bij uitbreiding de hele organisatie - vlot blijft draaien.

De businesspartner ondersteunt het management

De businesspartner vormt de connectie tussen de financiële afdeling en de rest van de organisatie. Op basis van de financiële data die de scorekeeper aanlevert, maakt de businesspartner nauwkeurige rapportages en analyses en geeft hij of zij strategisch advies aan de directie bij belangrijke financiële beslissingen zoals investeringen en budgetten. 

De commentator of verslaggever zorgt voor verdieping

Tot slot is er de verslaggever of commentator: die zet reconciliaties om in inzichtelijke analyses en zorgt er mee voor dat rapporten zoveel mogelijk automatisch geproduceerd worden. Op die manier legt hij of zij mee de basis voor de businesspartner en het management om de koers te bepalen.

De businesspartner geeft strategisch advies aan de directie bij belangrijke financiële beslissingen zoals investeringen en budgetten. 

Elke rol heeft specifieke sterktes

De scorekeeper en de commentator binnen je financiële afdeling gedragen zich reactief: ze zorgen voor hygiëne en orde. De caretaker en de businesspartner handelen proactief: ze bereiden de business voor op de toekomst. Waar de scorekeeper en de caretaker de financiële afdeling stroomlijnen en de boekhouding op punt stellen, zorgen de businesspartner en de commentator voor meerwaarde en hebben ze impact op strategische beslissingen. Hoewel elke functie onmisbaar is, verandert het belang van de rollen gaandeweg.

De rol van businesspartner wordt belangrijker

De financiële afdeling houdt zich steeds minder bezig met transactionele taken en handmatige processen. Die taken worden uitbesteed, geautomatiseerd of vereenvoudigd dankzij technologische ontwikkelingen. De puur boekhoudkundige functie van de financiële afdeling neemt dus alsmaar af. Wordt de rol van de financiële afdeling binnen een organisatie dan overbodig? Absoluut niet, maar de focus verschuift wel: organisaties hebben steeds meer nood aan een financiële afdeling die het management als businesspartner adviseert en ondersteunt. Dat bevestigt het onderzoek van Deloitte.

Focus op nieuwe uitdagingen

Waar zullen de financiële afdelingen van de toekomst zich dan mee bezighouden? Onder meer met betrouwbare data, die in het digitale tijdperk steeds belangrijker zijn. Door zich te ontpoppen als data-eigenaar, is jouw financiële afdeling in staat om je organisatie op elk moment van de juiste informatie te voorzien. En daar hebben bedrijven ook behoefte aan, blijkt uit het onderzoek van Deloitte. Door een goed inzicht te hebben in cijfers en feiten, helpt je financiële afdeling het management bovendien om de juiste keuzes te maken, in te spelen op trends en op tijd de koers bij te sturen. 

Een businesspartner wijst de weg naar succes en signaleert shortcuts om die weg sneller te bereiken.

De businesspartner als co-piloot

Zie een financiële afdeling die zich gedraagt als businesspartner als de co-piloot van het management: ze wijst de weg naar succes en signaleert shortcuts om die weg  sneller te bereiken. Een goede businesspartner is een sterke bemiddelaar, is veerkrachtig en weet zich snel aan te passen aan veranderingen. Om die rol te vervullen, heb je de juiste profielen nodig. Die hebben andere eigenschappen dan de meer traditionele financiële medewerkers: het zijn mensen die het grotere geheel van de business mee in het oog houden en zich op meer dan alleen cijfers richten.

Is jouw financiële afdeling klaar voor de transitie?

Wil je als organisatie goed voorbereid zijn op de toekomst, stem je financiële afdeling dan goed af op die nieuwe noden. Moet de volledige financiële afdeling zich dan transformeren tot businesspartner? Nee, integendeel! Accountants hebben nog steeds een cruciale rol in processen optimaliseren en kwaliteit verzekeren met correcte cijfers, volledigheid en stiptheid. Zelfs wanneer de financiële afdeling evolueert richting de rol van businesspartner blijven die activiteiten enorm belangrijk: zonder de nauwkeurige en actuele data die de scorekeeper aanlevert, kan de businesspartner immers geen datagedreven advies geven. 

Wat is dan wel nodig om jouw financiële afdeling goed voor te bereiden op de toekomst? En welke obstakels moet je daarvoor overwinnen? Meer dan 40% van jouw concullega’s geeft bijvoorbeeld aan dat een overmatige focus op financiële activiteiten een grote belemmering vormt, net zoals niet-ondersteunende IT-systemen. Benieuwd naar de andere obstakels? Download onze infographic ‘Finance als sleutelrol in een groeigedreven bedrijf: alles wat je moet weten’ en leer meteen wat er moet gebeuren en welke obstakels je moet overwinnen om jouw financiële afdeling te transformeren tot een waardevolle businesspartner. 

Finance als sleutelrol in een groeigedreven bedrijf?

Donwload de infographic en leer wat er moet gebeuren om jouw financiële afdeling te transformeren tot een waardevolle businesspartner.