Direct naar de contentDirect naar de footer

ESPERTO

 Kantoor ESPERTO begeleidt haar cliënteel bij tal van fiscale en boekhoudtechnische aangelegenheden, waaronder:

  • het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd);
  • het opmaken en invullen van B.T.W. aangiftes, aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners;
  • het verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak;
  • bijstand bij het oprichten, ontbinden en vereffenen van vennootschappen;
  • begeleiding bij fusies en splitsingen, bijstand bij herstructurering en reorganisatie allerlei;
  • het begeleiden van de opvolging in familiale ondernemingen;
  • bijstand bij de redactie van financiële plannen, het opmaken van investerings- en cash-flowanalyses;
  • waardebepaling van ondernemingen en aandelen;
  • minnelijke expertises ten gevolge van schadegevallen en echtscheidingen / verdelingen;
  • gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige.