Direct naar de contentDirect naar de footer

Een managementrapport met impact opstellen? Dat is cruciaal. Als financieel verantwoordelijke weet je immers dat dit document noodzakelijk is voor een succesvolle sturing van je onderneming. Maar hoe pak je dat aan? Wat is de inhoud van zo’n managementrapportage? En hoe creëer je voldoende impact? Lees gauw verder en ontdek er alles over!

Wat is een management­rapportage?

Een managementrapportage is een document waarmee je als financieel verantwoordelijke de prestaties van je bedrijf analyseert en weergeeft. Met dit rapport krijgen je managers en/of andere stakeholders meer inzicht in de financiële gezondheid en ontdekken ze verbeterpunten. Kortom, op basis hiervan kan jouw financiële afdeling gerichte beslissingen nemen om je bedrijf efficiënt te runnen.

De samenstelling van zo’n managementrapportages varieert naargelang de doelstellingen en de specifieke informatie die nodig is. Zo kan een managementrapportage een financieel overzicht bevatten (zoals gegevens over de inkomsten en uitgaven, de balans- en resultatenrekeningen) of kan het jouw bedrijf met de concurrentie vergelijken. Daarnaast geeft de managementrapportage informatie over operationele prestaties, zoals de productie- en verkoopcijfers, de klanttevredenheid of de personeelsprestaties.

Op basis van een managementrapportage kan jouw financiële afdeling gerichte beslissingen nemen om je bedrijf efficiënt te runnen.

Wat staat er in een periodieke managementrapportage?

Een periodieke (management)rapportage bevat een heleboel informatie over de prestaties van je bedrijf tijdens een specifieke periode, zoals een maand, kwartaal of jaar. Er wordt meestal gefocust op onderstaande aspecten:

Checklist voor een managementrapportage met impact

De snelste weg om een managementrapportage op te stellen? Volg deze acht stappen:

  1. Bepaal de doelstellingen van de rapportage. Wat moet de rapportage bereiken en welke informatie is hiervoor nodig?
  2. Verzamel de data, dat wil zeggen, de benodigde gegevens en informatie voor de rapportage. Denk aan financiële gegevens, operationele prestaties, klanttevredenheid enzovoort.
  3. Analyseer de data en zoek naar trends, patroon en afwijkingen.
  4. Maak een opzet van de rapportage, met inbegrip van de hoofdstukken en onderwerpen die behandeld moeten worden.
  5. Schrijf de rapportage in een heldere en begrijpelijke taal. Gebruik grafieken en tabellen om de gegevens visueel weer te geven.
  6. Beoordeel de rapportage op inhoud, logica en presentatie. Zorg ervoor dat de rapportage aansluit bij de doelstellingen en dat de gegevens correct en actueel zijn.
  7. Deel de rapportage met de relevante personen, zoals de directie, managers, medewerkers en stakeholders.
  8. Maak een actieplan op basis van de conclusies uit de rapportage.

Wat is de rol van de financieel verantwoordelijke?

Als financieel verantwoordelijke zorg je voor de juiste financiële gegevens en informatie: dat is de basis. Vervolgens analyseer en interpreteer je deze input en stel je budgetten en prognoses op, waarna je het management doelgericht en diepgaand advies geeft. Doordat je bovendien nauw samenwerkt met andere afdelingen, leg je snel verbanden en heb je een glasheldere helikopterview over de prestaties van je bedrijf. Kortom, jouw rapportage kan als kompas dienen voor het nemen van de juiste beslissingen.

Hoe maak je een management­­rapportage met Yuki?

De belangrijkste voorwaarden voor een impactvolle managementrapportage? Volledigheid, juistheid en actualiteit. Door je managementrapportage te laten maken door onze financiële Yuki-software, verklein je de kans op menselijke fouten en gun je jezelf meer tijd voor controle van de cijfers én verregaande adviesverlening! 

Een geschikte, data-gedreven partner om dit mogelijk te maken? Daar staat Yuki voor! Met de hoge mate van automatisering verzamel je snel adequate gegevens en voorkom je kleine fouten. Vervolgens maak je uitgebreide analyses in de analytische omgeving. Gebruik de open API om andere databronnen te koppelen en/of een rapportagetool voor een aantrekkelijke visuele weergave van je managementrapportage.

Wil je meer weten over onze accounting software?