Direct naar de contentDirect naar de footer

De accountancysector is volop in beweging, de rol van de accountant wijzigt drastisch, de ondernemer heeft andere verwachtingen van hun boekhouder en de innovatieve ontwikkelingen wisselen elkaar in sneltempo op: als Accountex 2023, het internationale accountancy-event in Londen, ons iets nóg duidelijker heeft gemaakt tijdens onze trip met de Yuki Award-winnaars, is het wel dat accountants werk aan de winkel hebben. Hoe moeten kantoren kijken naar de toekomst van accountancy? Naar welke prijsbepaling moeten accountants zien te evolueren? En hoe kan artificial intelligence de accountancysector ondersteunen en optimaliseren? In deze blog nemen we onze opvattingen omtrent prijsbepaling en de omarming van AI onder de loep.   

Pricing: hoe waardeer je jezelf en je diensten?

De prijsbepaling vormt een cruciaal aspect van elk kantoor, elk bedrijf of elke onderneming. Zeker nu de digitalisering en automatisatie zich steeds verder doortrekt. Het is namelijk enorm belangrijk dat je erin slaagt om jezelf en je diensten te waarderen op een value-based manier die recht doet aan de toegevoegde waarde die je levert. En duidelijke, transparante en eerlijke communicatie speelt hier een fundamentele rol bij. Om je klanten te overtuigen en mee te nemen in je pricing-verhaal, is het immers belangrijk om de juiste, verbindende taal te spreken. Alleen zo creëer je voldoende impact en draagvlak om de gewijzigde prijsbepaling te doen landen. Bovendien kan je als kantoor een voorbeeldfunctie opnemen en je klanten uitdagen om zélf hun eigen prijzen te gaan heroverwegen. Leading by example, dat kan pas tellen!

Het is namelijk enorm belangrijk dat je erin slaagt om jezelf en je diensten te waarderen op een value-based manier die recht doet aan de toegevoegde waarde die je levert.

Artificial intelligence: wat zijn de voordelen? 

AI heeft de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt en lijkt z’n weg gevonden te hebben naar de accountancysector. Toepassingen, zoals het ondertussen alomtegenwoordige ChatGPT, bieden een waardevol hulpmiddel, wat leidt tot heel wat nieuwe mogelijkheden voor de accountant. Van het zoeken naar overkoepelende patronen of het beantwoorden van standaardvragen tot het analyseren van gigantische datastromen of het opmerken van onregelmatigheden en risico’s: artificial intelligence zorgt er, paradoxaal genoeg, voor dat accountancy opnieuw een meer menselijke invulling krijgt. Accountants kunnen zich namelijk opnieuw meer richten op klantencontact, op dialoog, op dienstverlening, op relaties uitbouwen, op meer adviserende sturing - en zo een daadwerkelijke meerwaarde bieden aan hun ondernemers.

Accountancy: hoe ziet de toekomst eruit? 

Een gewijzigde, meer value-based pricing en de omarming van artificial intelligence zijn niet langer weg te denken uit onze accountancysector anno 2023. They’re here to stay - en sterker nog: de accountantskantoren die niét mee evolueren, dreigen de boot volledig te missen. Deze nieuwe ontwikkelingen luiden immers een nieuwe, interessante fase in ons vakgebied in, waarbij accountants niet alleen zullen profiteren van de immense, ontzorgende en tijdbesparende kracht van artificial intelligence, maar ook hun prijsbepaling zullen kunnen afstemmen op de huidige noden en wensen van hun ondernemers. Een veelbelovende verandering, die accountantskantoren met hun beide handen kunnen - en moeten? - grijpen. The future of accountancy is now, dus… op naar de toekomst!

Benieuwd hoe Yuki jou kan begeleiden in je digitale transformatie?