Direct naar de contentDirect naar de footer

Nieuwe technologieën en trends binnen de sector? Die zijn al langer dan vandaag niet meer weg te denken uit de sector. Verschillende vernieuwingen volgen zich in razendsnel tempo op en doen de rol van accountant drastisch wijzigen. Als softwarebedrijf, sterk gespecialiseerd in cloudbased accounting, erkennen we bij Yuki de groeiende impact van deze nieuwe technologieën en doen we er alles aan om dit gigantische potentieel positief in te zetten. In deze blog onderzoeken we hoe een aantal hete hangijzers, zoals Artificiële Intelligentie (AI), cryptocurrency, duurzaamheid en de link tussen oud en jong, de wereld van de accountancy zullen beïnvloeden en delen we graag onze visie. Veel leesplezier!

Artificial Intelligence 

De introductie van AI transformeert de manier waarop accountants werken radicaal. En je kunt niet niét op de boot springen. Artifical Intelligence heeft namelijk het potentieel om veel sluimerende problemen, zoals de toenemende werklast tijdens de btw-pieken, het gebrek aan een aangename work-life balance of het nijpende personeelstekort, op te lossen. Visma I yuki wil AI dan ook gebruiken om meerwaarde te kunnen bieden. Denk maar aan onze machine learning om facturen en andere documenten automatisch te herkennen. Kortom, we willen de Artificiële Intelligentie laten werken voor de accountant - en niet andersom.

Hoewel Artificiële Intelligentie ondertussen al tot 90% van de problemen kan oplossen, vereist het nog steeds een menselijke touch om te garanderen dat de overige 10% correct is. En om persoonlijk advies te kunnen verlenen aan ondernemers. Kortom, wij bij Visma I yuki dringen er bij onze accountants steeds op aan om in te zetten op digitalisering, om te focussen op de toekomst, om de nieuwe technologieën te omarmen en om het belang  - en potentieel! - ervan te erkennen. Als softwarebedrijf geloven we namelijk dat het onze verantwoordelijkheid is om accountants te ondersteunen bij dit proces door ze onze expertise en de nodige tools aan te bieden. 

Wij bij Yuki dringen er bij onze accountants steeds op aan om te focussen op de toekomst, om de nieuwe technologieën te omarmen en om het belang  - en potentieel! - ervan te erkennen.

Cryptocurrency

Ook in de wereld van de cryptocurrency vallen er verschillende toekomstkansen en -opportuniteiten te rapen. Cryptocurrency - en bij uitbreiding: de gehele blockchain-technologie - kent immers verschillende toepassingen die de rol van de accountant ten goede komen. Zo kan blockchain onder meer helpen om fraude te voorkomen of komaf te maken met spookfacturen. Ook kan het gebruik ervan zorgen voor beter contractmanagement met klanten. Kortom, als accountant is het erg belangrijk om deze nieuwe trends en technologieën te omarmen - en er met je kantoor de vruchten van te kunnen plukken.

Bovendien moeten accountants zich bewust zijn van het sterk toegenomen (én nog steeds toenemende) gebruik van cryptocurrency in zakelijke transacties. Crypto is here to stay. En ook in 2023 vormt dit namelijk één van de meest opmerkelijke accountancytrends binnen de sector. Het kan dus goed nodig zijn om voortaan niet alleen deze transacties duidelijk op te nemen in de financiële rapporten van klanten, maar ook om je kantoor te wapenen en voorbereiden op een toekomst waarin blockchain mogelijks gebruikt zal worden voor btw-aangiften. To be continued!

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen? Dat worden erg belangrijke aandachtspunten voor een bedrijf - en jouw rol als accountant en expert is hierin cruciaal! Ondernemers verwachten immers een doordachte adviesverlening om hun duurzame doelstellingen te kunnen behalen. Niet alleen vanwege een milieubewuste profilering focussen ondernemers zich steeds meer op duurzaamheid, maar ook om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten, te voldoen aan steeds strengere richtlijnen en regelgevingen vanuit de overheid en om tegemoet te komen aan de wensen en noden van hun klanten. 

Kortom, hoewel een duurzaamheidsrapportage momenteel nog geen standaardpraktijk vormt, wint sustainable accounting en duurzaamheidsmonitoring wél sterk aan belang binnen de accountancysector. Visma I yuki doet er dan ook alles aan om een duidelijke pioniersrol op te nemen als thought leader. Zo zetten we niet alleen erg grote stappen voorwaarts om onze CO2-uitstoot te compenseren en met ons softwarebedrijf CO2-neutraal te worden, maar ook stimuleren en inspireren we onze partners - mede via onze Sustainability Award! - om duurzaamheid met stip op hun agenda te plaatsen. 

Ondernemers verwachten immers een doordachte adviesverlening om hun duurzame doelstellingen te kunnen behalen.

De link tussen jong en oud

Met het nijpende personeelstekort, de uitval van werknemers, de war on talent en de stevige strubbelingen binnen de sector in het achterhoofd, valt er ook heel wat te zeggen over de link - of eerder: de kloof? - tussen de jongere en minder jonge accountants. De jeugd wil immers een veel betere work-life balance en meer tijd om te focussen op proactieve adviesverlening en begeleiding. Door deze drastische shift in mindset wordt het steeds belangrijker om in te zetten op voldoende rust en variatie, op de geleidelijke digitale transformatie van je kantoor én op de verbinding tussen beide groepen. 

De omarming en implementatie van nieuwe technologieën, zoals machine learning, blockchain, artificial intelligence of cryptocurrency, kunnen een stap in de goede richting vormen. Nieuwe technologieën en impulsen zijn immers nodig om ‘mee’ te zijn en als kantoor te kunnen blijven evolueren - en voor deze nieuwe wind of toekomstvisie kunnen zowel de jongere als de oudere accountants zorgen. Veel hangt immers af van de algemene visie op kantoor en het bewust inzetten om een efficiënte en gelukkige werkvloer mogelijk te maken.

Safe to say; de accountancysector ondergaat anno 2023 een aanzienlijke resem veranderingen als gevolg van de snelle ontwikkelingen, het gewijzigde ondernemerslandschap en de nieuwe technologieën. Bij Visma | yuki vinden we dan ook het essentieel dat onze accountants voldoende aandacht besteden aan deze trends en tendensen, dat ze de nieuwe technologieën als een verrijking aanschouwen om relevant, efficiënt en marktcompetitief te blijven én dat ze de toekomst en de rol van de accountant positief tegemoet kijken. En wij? Wel, wij zijn er om ze daarin te ondersteunen! Op eigen tempo, op maat en in verschillende fases van het proces! The future of accountancy? It’s now!