Direct naar de contentDirect naar de footer

We hebben het reeds gezegd: wij bij Yuki willen van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid één van de absolute speerpunten maken in onze bedrijfsorganisatie en -strategie. We streven ernaar, als thought leader en pionier, om niet alleen een voorbeeldfunctie op te nemen voor andere softwarebedrijven én voor de accountancywereld, maar ook om een positieve impact op de wereld te genereren. En daar hoort actie bij. Om die reden organiseren we verschillende projecten om onze missie te verwezenlijken. En deze blog neemt met plezier ons CO2-compensatieprogramma onder de loep. 

Waarom we hameren op sustainability

Yuki’s CO2-compensatieprogramma past naadloos in onze bedrijfsvisie om sustainability prominenter op de agenda te plaatsen. Zowel intern, in het hart van onze organisatie, als extern, naar onze partners toe. We streven er immers naar om CO2-neutraal te worden in 2025, door onder meer te focussen op een meer duurzaam energiebeleid en wagenpark. En ondertussen? Zetten we resoluut in op CO2-compensatie. Vorig jaar zorgden we wereldwijd voor 250 ton CO2 - en daar geven we met plezier voor terug. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze toekomst, toch? En Yuki’s aanplant-actie in België en Nederland is alvast een mooi voorbeeld van de manier waarop we aan de kar willen trekken! 

We streven er naar om CO2-neutraal te worden in 2025, door onder meer te focussen op een meer duurzaam energiebeleid en wagenpark.

Welke aanplant-actie we organiseerden

De actie waarbij we bomen hebben geplant in Nederland en België? Daar kunnen we over blijven doorbomen. Pun intended. Samen met Trees for All, in Nederland, en Forest Fwd, in België, hebben we meer dan 2500 bomen aangeplant om onze uitstoot te compenseren. Daarnaast heeft Yuki België ook een commerciële actie opgezet. Voor elke domeinregistratie tussen 1 januari en 31 maart 2023 plantte Yuki een boom én kreeg het boekhoudkantoor 9 euro teruggestort. Als incentive kon dat tellen! Dit initiatief leidde niet alleen tot een aanzienlijke vergroening van de omgeving, maar leverde ons ook een ‘Verdienstelijke Boom’-prijs op! Een leuke duw in de rug en blijk van waardering, waardoor we nog meer vastbesloten zijn om ons te blijven inspannen op vlak van duurzaamheid

Samen met Trees for All, in Nederland, en Forest Fwd, in België, hebben we meer dan 2500 bomen aangeplant om onze uitstoot te compenseren.

Welke toekomstplannen we nog hebben

De boom-actie was een leuk voorproefje, maar we willen nog veel meer - en grotere - stappen zetten om onze uitstoot te compenseren. Momenteel is Yuki hard aan het werk om, samen met het Nederlandse SmartTrackers, onze duurzaamheidsmonitor te installeren, optimaliseren en implementeren in onze software. Via deze feature zouden we niet alleen de verschillende CO2-bronnen van onze partners in kaart kunnen brengen, maar ook de totale hoeveelheid CO2: een leerrijke bron van informatie om maandelijkse, vergelijkende analyses op uit te voeren! Daarnaast wil Yuki niet langer alleen haar uitstoot compenseren, maar ook écht CO2-neutraal worden. To be continued! De toekomst ziet er groen uit… de jouwe ook?

Je merkt het meteen: Yuki kijkt de toekomst van accountancy in de ogen en zet als softwarebedrijf hard in op duurzaamheid. We hebben onze eerste stappen om CO2-neutraal te worden reeds gezet. De boom- en aanplant-acties in België en Nederland, gekoppeld aan de commerciële actie van onze Customer Success Professionals, zijn hier mooie voorbeelden van. Bovendien biedt de samenwerking met SmartTrackers - en de deels daarbij behorende Yuki Sustainability Award - een prachtig toekomstperspectief om op verder te bouwen. Samen met jou!

Yuki’s toekomst ziet er groen uit. Die van jouw kantoor ook?

Benieuwd naar hoe je deelneemt aan onze Sustainability Award?