Direct naar de contentDirect naar de footer

In het midden van de tweede Coronagolf dit jaar blikken we even terug op wat deze situatie allemaal teweeg bracht. Wat een periode… Veel ondernemers hebben het nog steeds moeilijk en vrezen wat nog komen zal. Langs de andere kant bracht de COVID-19-pandemie ook positieve evoluties met zich mee. Weer anderen werden erdoor geloodst dankzij de juiste adviezen van hun accountant. We nemen een kijkje. 

De optimistische kant van de medaille 

Ongelooflijk hoeveel initiatieven de kop opstaken om elkaar te helpen. Corona bracht heel wat verbinding teweeg: er ontstond verbinding tussen mensen, samenhorigheid en initiatieven uit solidariteit. In tijden van nood is het duidelijk dat mensen elkaar steunen zoveel het kan en dat is heel mooi om te zien. Denk maar aan het applaus dat onze zorgverleners elke avond te horen kregen of de vele mondmaskers die vrijwillig werden gemaakt.

Ook digitaal kwamen er heel wat positieve evoluties in een stroomversnelling. Steven van Belleghem had het bij ons onlangs nog over de ‘Golden Age of Digital’ in zijn 6-delige webinarreeks. Contactloos betalen maakt de omgeving voor klanten bijvoorbeeld veiliger in de winkel. Wereldwijd zegt 77 procent ook vaker gebruik te willen maken van contactloze interfaces om een directe interactie met mensen of touchscreens te vermijden. 

De COVID-19 pandemie is een katalysator geweest voor AI-ontwikkelingen waardoor bedrijven deze toepassingen veel verder kunnen uitbouwen. Kijk naar BMW, bijvoorbeeld, die hun op artificial intelligence gebaseerde stemassistenten in de auto natuurlijker willen maken met gebaarherkenning of gezichtsherkenning voor de 2021-modellen.

Bedrijven die nog niet online aanwezig waren, werden genoodzaakt dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Een winkel zonder webshop overleeft het gewoon niet zolang deze situatie duurt. We moeten ons allemaal aanpassen aan de situatie waarin we leven, zoniet dragen we er de gevolgen van. 

Langs de andere kant betekende het thuiswerk en het leven in lockdown voor bepaalde bedrijven een exponentiële groei, denk maar aan Zoom en Netflix. Alle barrières die hiervoor bestonden rond thuiswerk zijn voorgoed verdwenen. Of dat zou je toch denken… In de wereld van accountancy lijkt dit minder het geval te zijn, maar daarover zo dadelijk meer. 

De grote uitdagingen van de kleinere ondernemingen

Maar het merendeel loopt helaas niet van een leien dakje. Heel veel ondernemingen gingen onderuit of bleven moeizaam recht. Hoewel de storm van failissementen zich lijkt uit te stellen tot na de zomer, kan de coronacrisis de komende maanden en jaren tot 50.000 faillissementen leiden

Rechtbanken zijn simpelweg nog niet bijgewerkt en ondernemingen proberen eerst bij te sturen via individuele ontslagen. Er heerst een grote angst voor een sneeuwbaleffect dit najaar, waarbij gezonde bedrijven in de problemen komen omdat hun klanten niet meer betalen.

De rol van accountants in deze crisis

Gelukkig kunnen ondernemers rekenen op de steun van de overheid én op het advies van hun accountants. In een studie van Yuki bij 124 accountants in België werd er gepolst naar de situatie bij accountants en hun klanten in de Corona crisis. De steun van de overheid komt als geroepen, ook al wordt deze grotendeels beschouwd als een ‘druppel op een hete plaat’. 42% van de respondenten is het ermee eens dat de kleine zelfstandige de grote dupe is van deze crisis. Ondernemers die het moeilijk hebben, kunnen zeker bij hun accountant terecht. Het merendeel van de accountants geeft aan veel vragen binnen te krijgen van ongeruste klanten. 

Het belang van een boekhouding die up-to-date is, wordt in tijden van nood extra noodzakelijk. Realtime accounting vereist zowel inspanningen van de ondernemer, om hun bonnetjes op tijd aan te leveren, maar ook van de accountant, om alles op tijd bij te werken. Accountants hopen dat ondernemers door deze crisis meer belang gaan hechten aan hun cijfers en beseffen zelf dat hun rol als adviesverlener cruciaal is voor een onderneming, zeker in moeilijke tijden zoals deze. In een cloud boekhoudprogramma zoals Yuki werk je nauw samen aan je dossiers, wat nauwe communicatie en realtime opvolging mogelijk maakt. 

Accountants in een digitale versnelling 

Het verplichte telewerk bracht voor accountants heel wat uitdagingen met zich mee. 42% van de accountants zegt bijvoorbeeld nog niet volledig digitaal te werken omdat er nog veel documenten manueel worden binnengebracht, omdat kantoren nog niet volledig digitaal werken of omdat er nog steeds permanentie dient te zijn op kantoor. Maar ook langs de kant van de ondernemer kwam de vraag om fysiek af te spreken, ondanks de maatregelen. Omdat het makkelijker zou werken of omwille van het fysieke aspect. 

Echter valt er, als accountant, veel tijd te winnen door je klanten te sensibiliseren om digitaal aan te leveren. Met Yuki kan de ondernemer eenvoudig zijn documenten aanleveren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door simpelweg de factuur van zijn leverancier te forwarden naar zijn Yuki-boekhouding of snel een foto te maken met zijn smartphone. Naast tijdswinst voor de ondernemer, ziet hij in de monitor ook zijn belangrijkste doelstellingen die hij samen met jou, zijn accountant, heeft opgesteld.

87% van de respondenten wilt in de toekomst graag meer digitaal gaan werken. Ze zijn het bijna unaniem eens over het toenemende belang van digitalisering. Voornamelijk de boekhouding zelf, de digitale samenwerking met klanten of de interne communicatie met medewerkers zou perfect digitaal kunnen verlopen. 

Invloed op de toekomst? 

Als we één ding kunnen leren uit dit onderzoek is dat accountants en ondernemers te weinig gebruik maken van de beschikbare tools.  Een goed overzicht over je cijfers en waardevol advies van je accountant is enkel mogelijk als je als ondernemer op tijd je documenten aanlevert en als accountant tijdig de documenten verwerkt. Hiervoor is duidelijke communicatie tussen ondernemer en accountant cruciaal.

In crisistijden zoals deze zie je dat een goed inzicht in je cijfers belangrijker is dan ooit. Herken je jezelf in dit artikel en sta je open voor verandering? Yuki zal je werkwijze verbeteren. Verlaag de werkdruk op kantoor, creëer meer tijd voor de belangrijke zaken en blijf steeds up-to-date: praat eens met een van onze happiness providers. 

Wil jij je ondernemers helpen met up-to-date cijfers?