Direct naar de contentDirect naar de footer

Nu 2024 zich volop op gang trekt en we een steeds duidelijker zicht krijgen op de trends en ontwikkelingen van dit jaar, kan het leerrijk zijn om even kort terug te blikken naar vorig jaar. Welke trends waren toen brandend actueel? Zien we heldere parallellen met de ontwikkelingen uit 2024? Zijn er enkele macro-tendensen te ontdekken, die zich wellicht ook dit jaar zullen doortrekken? En, was 2023 eigenlijk een goed jaar voor de moderne accountant? In deze blog kijken we eventjes achteruit naar de accountancy in 2023, vooraleer we onze focus vollédig richten op de toekomst!

De accountancysector groeide gestaag door

Het was - op papier, althans! - een goed jaar voor de accountancy in 2023. Afgelopen jaar groeide het aantal gefactureerde uren volgens ING Belgium met circa 3%. Ook zagen we in de afgelopen jaren een flinke groei, in tegenstelling tot andere branches. Sterker nog, in drie jaar tijd is het aantal gefactureerde uren met meer dan 10% gestegen. Bovendien steeg de omzet binnen de administratieve dienstverlening - en dat voor al tien kwartalen op rij. Kortom, aan opdrachten geen gebrek, maar… aan accountants daarentegen? 

De sector kampte met een sterk arbeidstekort

Het was binnen de accountancy in 2023 voor kantoren wederom erg lastig om geschoold personeel te vinden - en houden! In de accountancysector lag het percentage van kantoren die op zoek zijn naar personeel duizelingwekkend hoog: op bijna 70%. De vraag naar startende accountants was het grootst, maar daarnaast werd er ook duchtig gezocht naar profielen met enkele jaren ervaring op de teller. Uit het benchmarkonderzoek van NOAB bleek dat het personeelstekort zelfs 16,4% bedroeg ten opzichte van het totale personeelsbestand.

Kantoren pasten hun tarifering aan

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de overbelasting in de sector, de indexering en de hoge inflatie, voelden veel accountantskantoren zich gedwongen om het salaris van hun accountants te verhogen. Dit is niet alleen noodzakelijk om talent te kunnen aantrekken, maar ook - en vooral! - om ze te kunnen houden. Deze verhoogde salariskosten werden deels gecompenseerd door hogere tarieven te handhaven. Uit het Accountancy Benchmark Report is namelijk gebleken dat de tarieven van accountants met bijna 6% stegen in 2023.

In de accountancysector lag het percentage van kantoren die op zoek zijn naar personeel duizelingwekkend hoog in 2023: op bijna 70%.

Een realistische vooruitblik naar 2024

Voor 2024 wordt een jaar voorspeld waarin de economie opnieuw zal moeten afkoelen. Zo verwachten experts van ING bijvoorbeeld dat bedrijven in 2024 minder zullen investeren, mede door hoge rentes, onzekerheid in de markt en een verminderde economische groei. Dit zou een impact kunnen hebben op de fiscale adviesbehoefte van ondernemingen, al wordt er momenteel wél nog steeds een volumegroei van circa 3% verwacht. We lijsten hieronder alvast enkele duidelijke tendensen op voor het komende jaar:

De accountant blijft belangrijk

Aan de vraag naar accountancydiensten zal er het komende jaar geen gebrek zijn. Een strengere regelgeving rond Peppol en een verhoogde eis voor verantwoording, zoals onder meer de EU-richtlijn CSRD omtrent duurzaam ondernemen, leveren de sector immers heel wat extra werk en slagkracht op. Daarbij groeit ook de vraag naar zowel het controleren van de boekhouding als naar proactief advies. De aanvragen en omzetten zullen dus blijven groeien in 2024.

De consolidatiegolf zet zich door

Het aantal fusies en overnames van accountantskantoren zal in 2024 blijven toenemen, de consolidatiegolf zet zich door. Deze drang naar schaalvergroting kan enerzijds de almaar oplopende kosten van onder andere IT-services opvangen, maar anderzijds draagt het ook bij aan het efficiënter en intensiever toepassen van nieuwe technologieën, zoals automatisering, artificiële intelligentie of machine learning. Hierdoor dalen de kosten, hebben accountants meer controle én kunnen ze zich focussen op het leveren van meerwaarde via advisering.

De honger om te groeien blijft

Het Benchmarkonderzoek 2023 van NOAB wijst uit dat een kwart (25%) van de kantoren de komende vijf jaar denkt te gaan groeien. 60% hoopt op - en verwacht om! - de huidige omzet te kunnen behouden. Dit betekent dus ook wel dat 15% van de kantoren rekent op een omzetkrimp of bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of een gebrek aan knowhow omtrent digitalisering of online boekhouden om in te spelen op de huidige vragen en behoeften van de markt.